marți, 7 septembrie 2010

Ce cuprinde norma didactică a unui profesor din preuniversitar din România

Norma didactică a unui profesor cuprinde 40 de ore pe săptămână.
Norma de predare a unui profesor cuprinde 18 ore pe săptămână.

Norma didactică a unui profesor din învăţământul preuniversitar cuprinde:
-norma de predare 18 ore pe săptămână (la gradul I, 25 ani vechime este de 16 ore)
-participarea obligatorie la consiliile profesorale
-1-2 ore de serviciu pe şcoală (deşi anul trecut am fost de serviciu 5 ore, iar anul acesta voi fi 3 ore de serviciu pe săptămână)
-participarea obligatorie la consfătuiri (adunarea profesorilor pe o specialitate dintr-o anumită zonă, să zicem Roman şi zona Roman), cercuri pedagogice (adunarea profesorilor pe o specialitate grupaţi în subzone: profesorii care predau engleza în comuna X plus profesorii care predau engleza în comuna Y plus profesorii care predau engleza în comuna Z şamd)
-pregătirea lecţiilor
-întocmirea planificărilor anuale, semestriale, pe unităţi de învăţare, pe lecţii
-evaluarea elevilor în clasă şi în afara ei (corectarea lucrărilor, caietelor, compunerilor, evaluarea portofoliilor etc.)
-întocmirea fişelor de lucru pentru elevi
-întocmirea testelor pentru elevi
-2 ore de comunicare cu familiile elevilor (fie că eşti diriginte sau nu, dar inclusiv la şedinţele cu părinţii, dacă eşti solicitat de diriginte, părinţi sau elevi)

Ce nu cuprinde norma didactică:
-participarea la examenele naţionale
-participarea alături de elevi la concursuri locale, judeţene, olimpiade etc.
-timpul alocat deplasării la serviciu
-activităţi de perfecţionare
-efectuarea recensământului şcolar
-participarea alături de elevi la activităţi extracurriculare
-să faci focul în şcoală ca să nu fie frig
-mersul la librărie să cumperi manuale pentru elevi
-participarea obligatorie la sesiuni de comunicări ştiinţifice pe partea de pedagogie sau de specialitate
-participarea la şedinţele de sindicat

Eu asta ştiu şi nu scriu din cărţi.

Un comentariu:

Anonim spunea...

Cum se calculeaza orele suplimentare pentru un profesor scoala generala