miercuri, 28 octombrie 2015

Azi, la Tribunalul Militar Bucureşti

ROMÂNIA
Tribunalul Militar Bucureşti
Dosar nr. 29/81/2015
Complet cpf5
Termen: 28.10.2015, ora 09:30

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul, Sava Paul, domiciliat în -, în calitate de petent în dosarul nr. 29/81/2015 de la Tribunalul Militar Bucureşti, formulez următoarele observaţii de care vă rog să ţineţi seama în pronunţarea unei soluţii în speţa supusă judecăţii.
1. La data de 07.12.2013 am participat la protestul de la PUNGEŞTI, judeţul Vaslui, împotriva fracturării hidraulice.
2. La data de 24.12.2013 am comunicat la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iaşi plângerea prin care reclamam comportamentul abuziv al forţelor de jandarmerie faţă de subsemnatul în data de 07.12.2013.
3. La data de 14.03.2014 Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iaşi a clasat plângerea din dosarul nr. 259/P/2013.
4. La data de 12.04.2014 am comunicat la Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti Plângerea subsemnatului împotriva Ordonanţei de clasare.
5. La data de 30.04.2014 Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti a admis Plângerea şi a dispus efectuarea urmării penale.
6. La data de 11.07.2014 Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iaşi a clasat plângerea din dosarul nr. 259/P/2013, pentru a doua oară.
7. La data de 30.09.2014 am comunicat la Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti Plângerea subsemnatului împotriva Ordonanţei de clasare.
8. La data de 22.10.2014 Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti a respins ca neîntemeiată Plângerea subsemnatului împotriva Ordonanţei de clasare.
9. La data de 18.11.2014 am comunicat la Tribunalul Militar Iaşi Plângerea subsemnatului împotriva Ordonanţei Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti.
10. La data de 09.12.2014, în dosarul nr. 57/739/2014, judecător col. mag. Chiriţa Cătălin, prin Încheierea nr. 33, a respins ca tardivă Plângerea subsemnatului.
11. La data de 19.12.2014 am comunicat la Tribunalul Militar Iaşi contestaţia în anulare împotriva Încheierii nr. 33 din 09.12.2014.
12. Prin adresa nr. 57/739/2014 din 30.12.2014 Tribunalul Militar Iaşi, prin preşedintele instanţei judecător col. mag. Condrea Dan, a înaintat cererea de contestaţie în anulare a subsemnatului la Curtea Militară de Apel.
13. Prin Decizia nr. 1/14.01.2015 în dosarul nr. 57/739/2014 Curtea Militară de Apel Bucureşti, prin judecător lt.-col. mag. Chiţu Victor, a declinat competenţa de soluţionare a contestaţiei în anulare în favoarea Tribunalului Militar Iaşi.
14. Prin Încheierea nr. 10/23.02.2015 din dosarul nr. 11/739/2015 de la Tribunalul Militar Iaşi, judecător col. mag. Condrea Dan a respins cererea de abţinere a judecătorului col. mag. Chiriţa Cătălin.
15. Prin Încheierea nr. 21/31.03.2015 în dosarul nr. 11/739/2015 de la Tribunalul Militar Iaşi judecător col. mag. Chiriţa Cătălin a dispus conexarea dosarului nr. 11/739/2015 la dosarul nr. 57/739/2014*.
16. Prin Sentinţa nr. 6/31.03.2015 în dosarul nr. 57/739/2014* judecător col. mag. Chiriţa Cătălin de la Tribunalul Militar Iaşi a respins ca inadmisibilă contestaţia în anulare.
17. La data de 16.04.2015 am comunicat cererea de apel la Tribunalul Militar Iaşi.
18. La data de 14.05.2015 în dosarul nr. 57/739/2014*, prin Decizia nr. 55, Curtea Militară de Apel Bucureşti, prin preşedinte de complet col. mag. Stancu Radu şi judecător col. mag. Udrea Constantin, a admis apelul subsemnatului, a desfiinţat Sentinţa nr. 6/31.03.2015 din dosarul nr. 57/739/2014* şi Încheierea nr. 33/09.12.2014 din dosarul nr. 57/739/2014, ambele de la Tribunalul Militar Iaşi, şi a dispus rejudecarea plângerii formulate către judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Militar Iaşi.
19. Prin Încheierea nr. 70/02.09.2015 în dosarul nr. 57/739/2014** judecător col. mag. Chiriţa Cătălin a dispus trimiterea dosarului la Curtea Militară de Apel Bucureşti pentru soluţionarea cererilor de recuzare şi abţinere.
20. Prin Încheierea din 09.09.2015 în dosarul nr. 57/739/2014** de la Curtea Militară de Apel, judecător col. mag. Udrea Constantin a respins declaraţia de abţinere a judecătorului col. mag. Chiriţa Cătălin faţă de cererile de recuzare şi abţinere.
21. Prin Încheierea nr. 79/17.09.2015 în dosarul nr. 57/739/2014** de la Tribunalul Militar Iaşi, judecător col. mag. Chiriţa Cătălin a admis cererile de recuzare şi de abţinere.
22. Prin Încheierea din 28.09.2015 în dosarul nr. 29/81/2015 de la Curtea Militară de Apel Bucureşti judecător g-ral de brig. mag. Manea Gheorghe a admis cererea preşedintelui Tribunalului Militar Iaşi din 18.09.2015 şi a dispus trimiterea contestaţiei în anulare împotriva Încheierii nr. 33/09.12.2014 la Tribunalul Militar Bucureşti spre competentă soluţionare.
23. La data de 01.10.2015 Tribunalul Militar Bucureşti a emis citaţie către subsemnatul în dosarul nr. 29/81/2015, termen 28.10.2015.
Sunt necesare următoarele precizări :
1. Decizia nr. 55/14.05.2015 de la Curtea Militară de Apel în dosarul 57/739/2014* a desfiinţat Sentinţa nr. 6/31.03.2015 de la Tribunalul Militar Iaşi din dosarul nr. 57/739/2014* (dosarul contestaţiei în anulare) şi Încheierea nr. 33/09.12.2014 de la Tribunalul Militar Iaşi (dosarul plângerii către judecătorul de cameră preliminară) şi a dispus rejudecarea plângerii împotriva Ordonanţei de clasare din 11.07.2014 din dosarul nr. 259/P/2013 de la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iaşi.
Codul de Procedură Penală, la art. 424, alin. (4), prevede  următoarele: „Când s-a dispus rejudecarea, decizia trebuie să indice care este ultimul act procedural rămas valabil de la care procesul penal trebuie să îşi reia cursul, în caz contrar toate actele procedurale fiind desfiinţate de drept.”
Ultimul act procedural rămas valabil şi indicat în cuprinsul Deciziei nr. 55 este plângerea subsemnatului adresată judecătorului de cameră preliminară, deoarece de la aceasta procesul penal trebuie să îşi reia cursul. Avem de-a face cu o plângere a unei persoane-subsemnatul a cărei plângere împotriva soluţiei de clasare a fost respinsă de către procurorul general militar ierarhic superior. Drept urmare, competenţa de soluţionare aparţine unui judecător de cameră preliminară. Decizia dată în apel nu permite rejudecarea contestaţiei în anulare, deoarece a fost pronunţată o Sentinţă în acest caz, care a fost desfiinţată, iar instanţa de control nu este îndreptăţită să atribuie competenţa de soluţionare altui judecător decât cel de cameră preliminară abilitat de cadrul procesual penal să verifice legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.
2. Încheierea din 28.09.2015 de la Curtea Militară de Apel Bucureşti din dosarul nr. 29/81/2015 cuprinde următoarele menţiuni:
-„s-a întrunit pentru pronunțarea asupra cererii formulată de președintele Tribunalului Militar Iași în dosarul nr. 57/739/2014**”
-„Prin adresa din data de 18 septembrie 2015 din dosarul nr. 57/739/2014** președintele Tribunalului Militar Iași, a trimis acest dosar Curții Militare de Apel în vederea repartizării la altă instanță spre judecare, întrucât față de această cauză toți judecătorii Tribunalului Militar Iași sunt incompatibili a judeca.”
-„judecătorul de la instanța superioară va aprecia că sunt întrunite „lato sensu” cerințele art. 68 alin. (9) din C. pr. pen. și, în consecință, va admite cererea președintelui Tribunalului Militar Iași, va desemna Tribunalul Militar București, instanță egală în grad din circumscripția aceleiași curți de apel cu Tribunalul Militar Iași) să soluționeze cauza cu nr. 57/739/2014** și va dispune trimiterea cauzei la aceasta.”
-„Desemnează Tribunalul Militar București  pentru judecarea contestației în anulare formulată de petentul SAVA  PAUL împotriva încheierii nr. 33/9 decembrie 2014 pronunțată de Tribunalul Militar Iași în dosarul nr. 57/739/2014.”
În timp ce primele trei fragmente citate concură la ideea că instanţa de control, respectiv Curtea Militară de Apel Bucureşti, a dispus trimiterea dosarului nr. 57/739/2014** spre o altă instanţă militară egală în grad cu Tribunalul Militar Iaşi, cu toate acestea, ultima menţiune este contradictorie şi nu respectă considerentele expuse anterior, dispunând trimiterea altui dosar aflat în cu totul altă procedură: dosarul contestaţiei în anulare are nr. 57/739/2014*, iar dosarul cu nr. 57/739/2014 este dosarul plângerii către judecătorul de cameră preliminară.
Având în vedere faptul că, la data de 27.10.2015, am comunicat prin poştă electronică o Cerere de îndreptare a erorilor materiale evidente din cuprinsul Încheierii din 28.09.2015 a preşedintelui de complet din dosarul nr. 29/81/2015 de la Curtea Militară de Apel, domnul judecător g-ral de brigadă mag. Manea Gheorghe, la adresele de poştă electronică cma@cma.ro şi relatii.publice@cma.ro, vă rog să dispuneţi amânarea judecării cauzei până la comunicarea soluţiei la Cererea înaintată la Curtea Militară de Apel Bucureşti.
În baza art. 257, alin. (5) şi a art. 264, alin. (1) Cpp, adresa aleasă de comunicare a actelor procedurale ale Tribunalului Militar Bucureşti pentru subsemnatul este adresa de poştă electronică sava.paul@gmail.com folosită de către subsemnatul.
Temeiul prezentei comunicări este art. 81 Cpp.
27.10.2015                                                                            SAVA PAUL,


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu